FAQ

Fotowoltaika jest zjawiskiem stosunkowo nowym, dlatego też warto poszukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Jeżeli nie wyczerpaliśmy tematu, to zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego, z chęcią wszystko wyjaśnimy!

PODSTAWOWE POJĘCIA

Czym jest czysta energia?
Jest to energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł, takich jak słońce czy wiatr. W ostatnich latach zdecydowanie zyskuje na popularności, zarówno dzięki bezpłatnemu dostępowi do surowca, jak i poprzez podniesienie świadomości ludzi w zakresie wpływu m.in. spalania paliw kopalnych na planetę.

Jakie przepisy regulują dostęp do odnawialnych źródeł energii?
Zagadnienia z zakresu instalacji oraz korzystania z własnych mikroelektrowni reguluje Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 roku wraz z późniejszymi nowelizacjami (Dz. U. 2015 poz. 478).

Kim jest prosument?
Prosumentem zgodnie z Ustawą nazywamy odbiorcę końcowego energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby poprzez korzystanie z własnej instalacji.

KWESTIE TECHNICZNE

Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna?
Twoja własna mikroelektrownia będzie się składać z kilku podstawowych elementów:

  • panele fotowoltaiczne PV – to w nich przy pomocy promieni słonecznych zachodzi efekt fotowoltaiczny, który pozwala wyprodukować prąd stały;
  • inwerter – znany też jako falownik – zmienia prąd stały na prąd zmienny, który dostarczany jest do urządzeń elektrycznych w domu; jego moc zależna jest bezpośrednio od wielkości wybranej instalacji;
  • bezpieczniki – występują przed i za inwerterem;
  • licznik dwukierunkowy – montowany przez dotychczasowego dostawcę energii elektrycznej w miejscu poprzedniego licznika;
  • przewody zasilające.

Czy istniejąca już w domu sieć elektryczna wymaga zmian przed montażem paneli?
Nie, instalację wykonaną przez nas można połączyć z siecią już istniejącą w budynku.

Jaki kąt nachylenia dachu jest najlepszy do montażu paneli?
Najlepsze wyniki uzyskuje się z paneli zainstalowanych pod kątem od 30 do 40 st. Możliwy jest jednak montaż na dachach stromych jak i płaskich. W przypadku tych drugich wykonuje się konstrukcję ze spadkiem.

Czy pokrycie dachu ma znaczenie przy montażu paneli?
Panele można zainstalować na każdym typie pokrycia, od papy przez blachodachówkę po dachówkę. Pokrycie wpływa jednak na cenę wykonania instalacji.

Co jeżeli nie mam miejsca na dachu na montaż paneli?
W takich przypadkach możemy skonstruować samodzielną instalację, która będzie ustawiona w dogodnym miejscu, dach nie jest jedyną możliwością.

W jakim kierunku muszę mieć zwrócony dach?
Najbardziej optymalnym kierunkiem jest południe. Nie ma jednak przeciwwskazań, żeby wykonać instalację wschód – zachód (rozwiązanie stosowane na dachach płaskich) lub południe – wschód/zachód. Montowanie paneli w kierunku północnym w naszym regionie jest nieopłacalne.

Ile prądu produkowanego jest zimą, a ile latem?
Zdecydowana większość prądu produkowana jest latem i magazynowana w sieci energetycznej do zimy, w czasie której produkcja energii przez panele jest mniejsza. Jednak przy dobrze dobranej wielkości instalacji nie prowadzi to do żadnych dodatkowych kosztów.

Czy prąd jest produkowany w pochmurne dni?
Tak, panele działają codziennie, jednak zacienienie paneli lub zachmurzenie nieba zmniejsza ilość produkowanego prądu.

Ile trwa montaż paneli?
Montaż zależy od wielkości instalacji oraz warunków jej założenia (dach/instalacja samodzielna, etc.), ale z reguły wynosi jeden, do dwóch dni.